>

Bouwadvies en begeleiding

Nieuw bouwen of verbouwen kan veel zorgen geven als u niet thuis bent in de bouwwereld. Welke vergunningen heb ik nodig, projecten die financieel uit de pas lopen, discussies over meer- en minderwerk, afspraken die niet worden nagekomen, beslissingen die door u op het juiste moment genomen dienen te worden. Daar komt nog bij dat bouwen op een eiland anders is dan op het vaste land waar alles royaal aanwezig is. Logistiek moet hier alles per schip aangevoerd worden wat meestal extra kosten geeft en extra aandacht en kennis van de uitvoerende bedrijven. Voor u zelf is het vaak niet mogelijk om iedere dag even te komen kijken indien u (nog) elders woont kortom er zal veel op afstand geregeld moeten worden.

Wij kunnen een groot gedeelte van deze zorgen voor u wegnemen. Als onafhankelijke partij nemen wij de verantwoordelijkheid voor een succesvolle afronding van uw bouwproject en zorgen ervoor dat u de kwaliteit krijgt waar u voor betaalt. Wij pakken iedere opdracht aan alsof het ons eigen project en geld is, en de praktijk heeft ons geleerd dat een goed advies zichzelf terugverdient.

Wat doen wij:

  • maken samen met u heldere afspraken betreft bevoegdheden en vergoeding.
  • adviseren u op basis van onze praktijkervaringen opgedaan door meer dan 30 jaar expertise in de bouwwereld.
  • loodsen u door het gehele bouwproces van vergunning tot en met de oplevering.
  • selecteren samen met u de juiste uitvoerende bedrijven
  • coördineren en informeren
  • toezicht houden op de uitvoering
  • toezicht houden op de financiën
  • informeren u over de voortgang evt. aangevuld met foto's
  • doen samen met u de eindinspectie / oplevering
Privacyverklaring | Copyright by Jan Doeksen Makelaars | Created by